D. 15.12.22:
Vi har ikke flere coronavacciner. Der henvises til vaccinationscentrene.