Ydelse Pris
Kørekortsattest kr. 500,-
Søfartsattest kr. 1.005,- inkl. moms

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.

Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.